Rioolservice

In een huishouden gebruiken wij veel water, denk bijvoorbeeld aan uw douche, toilet, wasmachine en gootsteen. Dit water verdwijnt via afvoerbuizen naar het riool dat zich onder de huizen bevindt. Om stankoverlast te voorkomen met elke riool aansluiting voorzien zijn van een stankslot. De meest voorkomende is de zwanenhals. Naast dat er van alles is om de stank tegen te gaan, gaat er ook wel eens iets mis met uw riolering. Olden & Ordkamp biedt u 24 uurs rioolservice, wat inhoudt dat wij dag en nacht voor u klaar staan. Dat is wel zo prettig indien u te maken krijgt met een verstopping of spoedgeval. U kunt ons eventueel bereiken via 088 444 7604.

Rioolservice

Afval- en regenwater

Afvalwater van uw woning gaat via buizen naar de riolering. Dat zelfde gebeurt ook met het regenwater. Dat water gaat via een regenpijp, met bladvanger, naar de riolering. In sommige gemeentes worden deze twee gescheiden van elkaar. Er liggen in dat geval twee buizen onder uw woning, één voor de riolering en één voor het regenwater. Niet alle gemeentes hebben dit, sommigen hebben ook alles bij elkaar. De buis voor het regenwater moet een ontlastput hebben. Dit putje voorkomt dat uw toilet tijdens hevige regenval niet zal overstromen. Oudere huizen hebben dit vaak niet en lopen hierdoor extra schade op tijdens een hevige regenbui.

Oorzaken van een verstopte riolering

Gebruik de riolering alleen waarvoor hij bedoeld is, dus spoel geen dingen door het riool die er niet horen. Spoel alleen ontlasting, toiletpapier en wat door het zeefje van uw spoelbak past. Andere stoffen kunnen uw riolering aantasten en zorgen voor een verstopping.

Verstopping

Het kan voorkomen dan er een aansluiting verstopt zit, bijvoorbeeld uw wastafel. Draai dan de sifon van uw wastafel los en maak deze schoon. Vaak werkt het ontstoppen met een ontstopper ook goed. Werken beide opties niet, dan kunt u overschakelen op de chemische goederen, deze tasten wel uw afvoer aan. De beste optie is een rioleringsspecialist inschakelen.

Meerdere afvoeraansluitingen die niet werken

Werken meerdere of alle afvoeraansluitingen in uw woning niet, dan is het probleem waarschijnlijk veel groter. Loopt de het water boven wel weg, maar loopt beneden het toilet of een ander putje weer uit, dan is waarschijnlijk de riolering onder uw woning, of in de tuin verstopt. Het verstandigste om te doen als dit het geval is door de gemeente in te schakelen. Het kan namelijk ook zijn dat de verstopping zich bevindt in de grond van de gemeente.

Stank

Stankoverlast verhelpen

Hebt u alleen last van een vieze stank zonder dat uw afvoer bubbelt? Dan kan het zijn dat uw zwanenhals niet meer naar behoren functioneert. Dit kan komen doordat u de afvoer in een lange tijd niet meer gebruikt hebt. Het water in de zwanenhals is verdampt en de lucht uit het riool kan zo uw woning in komen. Dit is gemakkelijk op te lossen door het water te laten stromen in de afvoer. De zwanenhals wordt zo opnieuw gevuld met water. Heeft de geboden oplossing niet uw probleem verholpen? Schakel dan een vakman in.

Bubbelend en/of stinkend riool

Loopt er water in uw riool, dan moet er ook weer lucht uit. Loopt er vervolgens water uit het riool, dan moet er weer lucht in. In sommige gevallen geeft dit een stank. De meeste huizen hebben een ontluchtingspijp op hun huis staan zodat de riolering kan ontluchten. Hebt u echter geen ontluchtingspijp op uw dak staan, dan kunt u problemen krijgen in de vorm van een bubbelende afvoer of stank in huis.

Hoosbuien

Overlast hoosbuien

En Nederland komen hoosbuien steeds vaker voor omdat de aarde opwarmt. Tijdens zo’n bui kan er binnen een uur wel meer dan 30 millimeter water vallen per vierkante meter. De riolering werkt dan op volle kracht, maar kan het niet altijd aan. De straat vangt het overtollige water op, doordat de straat lager is gebouwd dan de huizen in de straat. Zorg dan dat u de juiste aansluitingen hebt in de kelder van uw woning, anders bestaat er de kans dat er water door uw rioolaansluiting de kelder in stroomt.

kelder met een aansluiting

Hebt u een kelder waar zich een aansluiting bevindt voor een wasbak, toilet of een wasmachine? Dan ligt de aansluiting waarschijnlijk lager dan 15 centimeter boven het straatniveau. De rioolaansluiting moet dan aan strengere en andere eisen voldoen. Voldoet de aansluiting niet, dan krijgt u bij harde regen overlast. Rioolwater kan namelijk via de aansluiting of een putje uw kelder inlopen. Weet u niet zeker of uw aansluitingen voldoen, schakel dan een rioolinstallateur in.

Vocht in uw woning

Hangt er een muffe lucht in huis en ontstaat er schimmel, dan kan dat een teken zijn van vocht. Dit probleem heeft drie oorzaken, hoge grondwaterstand, te weinig ventilatie of u hebt lekke riool- en/of regenpijpen.

Lekkende riool- en/of regenpijp

Een kapotte regenpijp kan voor vochtproblemen zorgen in uw woning. Het water dat normaalgesproken door deze pijp naar het riool wordt geloodst kan nu ontsnappen doordat deze kapot is. Het water dat ontsnapt, dringt via uw buitenmuur naar binnen. Naast dat uw regenpijp voor deze problemen kan zorgen, kan uw riolering ook voor vocht in huis zorgen. De riolering kan namelijk verstopt of lek zijn en zorgt vervolgens voor wateroverlast. Tevens kan het ook door een lekkende leiding komen van uw Cv- ketel of waterleidingen. Schakel bij teveel vocht in huis een expert in die het probleem voor u kan vaststellen en vervolgens ook kan oplossen.

Expert inschakelen

Rioolexpert inschakelen

Bent u op zoek naar een echte vakman? Neem dan gerust contact met ons op. Olden en Ordkamp heeft ruime ervaring op het gebied van rioolservice. Geen klus is ons te klein of te groot! Zoals u nu weet zijn er een aantal oorzaken waardoor u waterschade of stankoverlast kan oplopen. In de meeste gevallen is het verstandig om een rioleringsexpert in te schakelen die u kan helpen. Zij zullen een lekkage, verstopping of waterlast snel verholpen hebben. Met moderne technieken wordt het vinden van een lekkage een peulenschil en is het probleem ook snel verholpen zonder onnodig hak- en breekwerk.